نگاه پاک کودکان

ایجاد در سه شنبه, 07 بهمن 1393 / ادبیات ، هنر و فلسفه
Tags: عشق, کودکان, نی نی, فلسفه, معنی عشق, ستاره, عشق پاک, کودکان پاک, نگاه پاک کودکان, عشق کودکان
داشتم در مورد موضوعی در رابطه با کودکان تحقیق و جستجو میکردم به مورد عجیبی و البته زیبایی برخوردم ، واقعا از خوندنش لذت بردم  ، البته مطلب جای تامل داره و فکر و بازگشتی به خویشتن خواستم شما رو هم در خوندنش ... [ +++ ]