بیوگرافی

 

زندگی من نقطه بارزی نداره که بدردتون بخوره :) 

اگر نیاز به رزومه کاریم دارین به صفحه لینکدین من مراجعه کنید