امید

ایجاد در یکشنبه, 27 مرداد 1398 / فناوری اطلاعات و ارتباطات
Tags: سگال, کودک, محبت, امید
فلج مغزی شایعترین ناتوانی در دوران کودکی است ، کودکان مبتلا به فلج مغزی (CP) و خانواده های آنها نیازمند حمایت و پشتیبانی هستند. موسسه خیریه سگال تنها موسسه در این زمینه می باشد که اقدام به کمک رسانی به ... [ +++ ]