حقیقت هنر

ایجاد در شنبه, 18 مرداد 1393 / ادبیات ، هنر و فلسفه
Tags: شهید آوینی, شهید اهل قلم, سید مرتضی آوینی, آوینی, هنر, حقیقت هنر, هنر غربی, هنر و تعهد, هنر جدید
شهید آوینی هنر واقعی را با الهام گیری از معارف اسلامی آن چنان توصیف می کند که با فطرت و حقیقت انسانی در هماهنگی کامل است او می گوید: هنر شیدایی حقیقت است . همراه با قدرت بیان آن شیدایی ...   حقیقت ... [ +++ ]