سوررئالیسم

ایجاد در سه شنبه, 31 تیر 1393 / ادبیات ، هنر و فلسفه
Tags: مولانا, سوررئالیسم, غزل, غزلسرایی, هنر, مولانا جلالدین, غزلسرایی مولانا, سوررئالیسم اروپایی, جلال الدّین مولوی, سبک شعر, محمد علی اسلامی ندوشن, اسلامی ندوشن
جلال الدّین مولوی، چه از جهت زندگی و چه از جهت سبک شعر، با سرایندگان دیگر ایران تفاوت دارد. خوشبختانه چون کسانی ـ از جمله پسرش سلطان ولد و افلاکی و سپهسالارـ زندگی او را روایت کرده اند، سیمای او آشکارتر ... [ +++ ]