جامعه حق مدار

ایجاد در سه شنبه, 08 دی 1394 / ادبیات ، هنر و فلسفه
Tags: تربیت قرآنی, تمدن سازی اسلامی, قرآن, جوادی آملی, مفاتیح الحیات, جامعه حق مدار, حق محوری, عنصر دوم تمدن برین, راز جاودانگی اسلام, استقلال اقتصادی
تربیت قرآنی عبارت است از سیر و سلوک ، صیرورت و انتقال جان آدمی از حیات طبیعی به حیات معقول و از حیات معقول به حیات الهی و استقرار در مقطع چهارم از اسفار چهارگانه سالکان الهی. کارگاه آشنایی با مهارت های ... [ +++ ]