معماری

ایجاد در شنبه, 21 تیر 1393 / ادبیات ، هنر و فلسفه
Tags: هنر, فلسفه, موسیقی, شوپنهاور, معماری, شوپنهاور, شوپنهاور, Arthur Schopenhauer, فیلسوف, زندگی شوپنهاور, آثار شوپنهاور, اندیشه شوپنهاور درباره هنر
یکی از فیلسوفان تأثیرگذار قرن نوزدهم، بی تردید آرتور شوپنهاور (Arthur Schopenhauer) می باشد. فیلسوفی که حواشی زندگی پرفراز و نشیب هفتاد و دوساله اش، سایه ای گسترده بر ژرفای تفکر بی بدیلش انداخته است. به ... [ +++ ]